Tillbaka

Ulricebergs historia

Släkten Gyllengahm på Ulriceberg


Släkten Gyllengahm kom ursprungligen från Västergötland. Två bröder enligt uppgift söner av en bonde i Vadsbro härad, tjänte sig upp till officerare och blevo år 1704 upphöjda i adligt stånd, varvid de erhöllo namnet Gyllengahm. Ätten torde sedan ha blivit rotfast i Västmanland, enär i Romfaturna kan man se den ”Gyllengahmska graven”.

Gabriel Gyllengahm 1740-1803
Till Västerbotten kom släkten och namnet år 1760, då Gabriel Gyllengahm som stabsfänrik flyttade från Västmanlands regemente till den västerbottniska garnisonen. Det kan i förbigående nämnas att en broder till Gabriel Gyllengahm, som var överstelöjtnant vid Västmanlands regemente, i maj 1805 fanns liggande död i Brunnsviken i Stockholm. Man tror att den gamle mannen blivit rånad och kastad i vattnet. För detta talar den omständigheten, att han saknade både klocka, plånbok och ytterkläder. Platsen är ungefär där kronprinsessans gravholme är ordnad.

Gabriel Gyllengahm nådde majors grad och överstelöjtnants titel vid avskedet efter 30 års tjänst vid regementet. Han hade varit med om de under hans tjänstetid inträffade krigen, det pommerska och drabbningen vid Wollin osv. Som löjtnant gifte han sig med Ulrika Folcke, dotter till en häradshövding i Norrbotten. Makarna hade ej mindre än 16 barn, som p g a den dåtida dåliga barnavården dogo alla utom två gossar. 1789 köpte Gabriel fastigheten Ulriceberg av Nils Eriksson från Blacke. Makarna bodde under flera decennier på Ulricebergs gård i Lövånger, där han dog år 1803 över 60 år gammal. Makan ”överstelöjtnanskan” som man kallade henne, bodde de sista åren i Skellefteå, där hon gick ur tiden 73 år gammal.

Adam Gyllengahm 1784-1861
Överstelöjtnant Gyllengahms andre son Adam, som var född i Lövånger, blev även officer vid Västerbotten regemente, där han vann majors grad och med tiden befordrades till chef för Norrbottens fäljtägarekår. Efter avskedstagandet synes han ha bott på Ulriceberg, vilket tyder på, att gården var enskild egendom och fått sitt namn av överstelöjtnanskan Ulrika Gyllengahm.

Adam Gyllengahm var gift med Beata Albertina Hamrén, prostdotter från Lövånger. De övertog Ulriceberg 1823. Paret fick fyra barn. Ende sonen bosatte sig på Katrineberg, nuvarande Ågrens. Av de tre döttrarna förblev en hemma. Beata Amalia. När Adam avled lät änkan gården gå på auktion. Den köptes då av Per Söderman från Hökmark.

Beata Amalia 1819-1900
gifte sig nämligen vid 40 års ålder med den 10 år yngre Per Söderman. De fick endast ett barn, en dotter.

Anna Albertina 1861-1943,
gifte sig med Jakob Frisk från Svarttjärn (1852-1903) född Olofsson. Namnet Frisk fick han som soldat på Frisks rote i Lappvattnet, Burträsk. Familjen bodde på Ulriceberg. Anna födde elva barn innan Jakob hastigt gick bort i brusten blindtarm bara 51 år gammal. Det äldsta barnet var då 20 år och det yngsta, Svea, bara 1 månad gammal. När hemmanet delades mellan sönerna Johan och Karl flyttade Anna till Johan och bodde där till sin död 1943.


Karl Jakob Frisk 1898-1964,
som senare blev far till Henrietta, Gunvor, Thorvald och Torborg, var bara 4,5 år gammal då Jakob dog. Han berättade ofta om sin morfar, Per Söderman, som blev ett stort stöd för sin dotter och en utmärkt vägledare för sina barnbarn. Karl övertog Ulriceberg 1921 och gifte sig sedan med Paulina Löfstedt (1898-1978) från Övre Bäck alltså vår mor, mormor och farmor. Hon hade en enastående förmåga att med små medel göra underverk såväl vid spisen som vid symaskinen. Många är de råd och tips som gått vidare till oss som fanns runt omkring henne. I sin ungdom spelade Karl fiol. Han fick ofta spela när ungdomarna i byn ställde till med dans. Fiolen kom att användas mindre med åren och gick i arv till barnbarnet Eva. Det är inte känt om hon har spelat i något dansband.

Av de fyra barnen så gifte sig Henrietta (1927-1997) med Martin Andersson från Blacke. De första åren bodde de på övre våningen i Ulriceberg, men flyttade sedan till Lövånger. De fick fyra barn Lars-Göran, Erik, Per och Eva.
Gunvor född 1931, lämnade gården och fann Olle Persson i Katrineholm där de bosatte sig, De fick två barn Jan och Elisabeth,
Torborg (1937-1990) åkte till Dublin och gifte sig med Hartwig Wittje från Oldenburg/Hamburg. De fick två pojkar, Patrick och Björn som föddes i Katrineholm. När pojkarna var små flyttade de slutgiltigt till Hamburg.

Thorvald  1933-2009
gift med Evy Johansson från Flarken, övertog Ulriceberg 1958. De fick två barn, Anna och Johan.

Johan  1968,
övertog gården 1996. Han har ett barn, Alexander
Lantbruksföretaget Ulriceberg AB köpte han 1993-02-01
gift med Gunilla Blomberg från Stockholm sedan 15 Augusti2009. I oktober 2006 slutade företaget med mjölkproduktion men fortsätter att bedriva lammproduktion.